Wegens grote drukte op dit moment duurt het langer dan normaal voordat een advies door de poortwachters wordt uitgebracht. Wij hopen op uw begrip.

De website van Poortwachter Dyslexie is een nieuwe website, die nog in ontwikkeling is. Heeft u een foutje gezien, of een aanbeveling voor verbetering?
Meld het ons, we zijn daar erg blij mee!
dyslexie@swvdeeem.nl

Dyslexiezorg regio Amersfoort

Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt ‘de poortwachtersfunctie’ voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige dyslexie (ED) alleen kan lopen via Dyslexie SWV de Eem. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders* en school wordt verzonden, bekeken en wordt hierop een advies gegeven.

De regio

De werkwijze heeft betrekking op de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De samenwerkingsverbanden van Berséba, SWV de Eem en Unita zijn betrokken bij deze gemeenten.

Werkwijze in het kort

Bij een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) bij een kind, geeft de school dat aan in een gesprek met ouders. Via de website https://dyslexie.swvdeeem.nl/ kunnen ouders zich vervolgens aanmelden voor dyslexiezorg. Na het invullen van ‘het ouderdeel’, wordt de school via de mail uitgenodigd om ‘het schooldeel’ in te vullen. Zodra de school haar gedeelte heeft ingevuld, gaat dit ter inzage naar ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om een toelichting te geven. Daarna gaat het totale dossier, het school- en ouderdeel, naar SWV de Eem. Het dossier wordt vervolgens inhoudelijk bekeken door de deskundige orthopedagoog. Tenslotte ontvangen ouders een schriftelijk advies waarin wordt aangegeven of diagnostiek naar ED wel of niet gewenst is. De school ontvangt een mail dat de ouders het advies hebben ontvangen.

Tips voor het gebruik van deze site

Om deze site optimaal te kunnen gebruiken is het vereist om formulieren op een laptop of desktop- computer in te vullen. Houd ook uw mobiele telefoon bij de hand i.v.m. authenticatiecodes welke via sms worden verstuurd. Het is aan te raden om met een recente browser te werken (Google Chrome) en via een stabiel internetnetwerk.

Zorg dat u het BSN-nummer van uw kind en eventuele eerdere onderzoeken van het kind bij de hand heeft.
Indien u bepaalde (registratie)mails niet hebt ontvangen, kijk dan in uw ongewenste reclame (spam box).

* wanneer op deze website ouders staat, bedoelen we ouders / verzorgers

Vragen of meer weten?

MaiL naar dyslexie@swvdeeem.nl
Informatie over dyslexie voor ouders, klik hier
Informatie over dyslexie voor scholen, klik hier

Voor een optimale gebruikservaring is Poortwachter Dyslexie alleen geschikt voor desktop/laptop.

De dyslexie applicatie is niet geschikt voor gebruik op uw mobiele telefoon of tablet.