Nog even geduld aub...
© SWV De Eem
Voor meer informatie en vragen:
dyslexie@swvdeeem.nl

Welkom bij Dyslexie SWV de Eem

De website van Dyslexie SWV de Eem is een nieuwe website, die nog in ontwikkeling is.
Heeft u een foutje gezien, of een aanbeveling voor verbetering? Meld het ons, we zijn daar erg blij mee!
dyslexie@swvdeeem.nl

April 2021: Op dit moment is het erg druk met de aanvragen, het kan iets langer duren dan de gebruikelijke 10 dagen dat u een antwoord ontvangt. Onze excuses hiervoor.


Dyslexiezorg regio Amersfoort

Per 1 maart 2018 is er een nieuwe werkwijze voor dyslexiezorg. Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt ‘de poortwachtersfunctie’ voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) alleen kan lopen via Dyslexie SWV de Eem. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders* en school wordt verzonden, bekeken en wordt hierop een advies gegeven.

De regio

De nieuwe werkwijze heeft betrekking op de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De samenwerkingsverbanden van Berséba, SWV de Eem en Unita zijn betrokken bij deze gemeenten.

Werkwijze in het kort

Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) bij een kind, geeft de school dat aan in een gesprek met ouders. Via de website https://dyslexie.swvdeeem.nl/ kunnen ouders zich vervolgens aanmelden voor dyslexiezorg. Na het invullen van ‘het ouderdeel’, wordt de school via de mail uitgenodigd om ‘het schooldeel’ in te vullen. Zodra de school haar gedeelte heeft ingevuld, gaat dit ter inzage naar ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om een toelichting te geven. Daarna gaat het totale dossier, het school- en ouderdeel, naar SWV de Eem. Het dossier wordt vervolgens bekeken door de inhoudelijk deskundige orthopedagoog. Tenslotte ontvangen ouders een schriftelijk advies waarin wordt aangegeven of diagnostiek naar EED wel of niet gewenst is. De school ontvangt een mail dat de ouders het advies hebben ontvangen.

Tips voor het gebruik van deze site

Om deze site optimaal te kunnen gebruiken is het aanbevolen om formulieren op een laptop of desktop- computer in te vullen. Houd ook uw mobiele telefoon bij de hand i.v.m. authenticatiecodes welke via sms worden verstuurd. U kunt de formulieren niet invullen via een smartphone of tablet. Het is aan te raden om met een recente browser te werken (Google Chrome) en via een stabiel internetnetwerk.

Ouders hebben het BSN nummer, groeiboekje en eventuele eerdere onderzoeken van het kind nodig bij het invullen.
Indien u bepaalde (registratie)mails niet hebt ontvangen, kijkt u dan eerst in uw ongewenste reclame (spam box).

* wanneer op deze website ouders staat, bedoelen we ouders / verzorgers

Vragen of meer weten?

Mail, of neem contact op via mailadres dyslexie@swvdeeem.nl
Informatie over dyslexie voor scholen, klik hier
Informatie over dyslexie voor ouders, klik hier